Celkovým vítězem Kbelské Olympiády dětí a mládeže V ROCE 2023 se v celkovém součtu staly MYKÉNY

Po sečtení bodů postupně poháry vytištěné na 3D tiskárně přebírali pouze pohár za první místo třídní učitelé:

1. ročník Korint,
2. ročník Mykény,
3. ročník Mykény
4. ročník Atény
5. ročník Korint
6. Ročník Mykény
7. ročník Sparta
8. ročník Atény.

Bodování disciplín - 1. stupeň

1. místo – 6 bodů 2. místo – 5 bodů 3. místo – 4 body 4. místo – 3 body 5. místo – 2 body 6. místo – 1 bod

Bodování disciplín - 2. stupeň

1. místo – 6 bodů 2. místo – 5 bodů 3. místo – 4 body 4. místo – 3 body 5. místo – 2 body 6. místo – 1 bod