Pravidla sportovních soutěží kbelské ODM

Brännball 

Brännball hrají dva smíšené týmy v celkovém počtu 12 hráčů na každé straně (6 chlapců a 6 dívek v každém týmu). Jeden tým je vždy celý časový úsek na pálce – odpaluje míč a může získávat body. Druhý tým je celý časový úsek v poli a snaží se chytat odpálené míče a co nejdříve je dostat na bränn k chytači, který po zachycení vždy zakřičí BRÄNN!, čímž je hra v daný moment ukončena a jde odpalovat další pálkař v pořadí.

Po uplynutí prvního časového úseku se týmy prohodí – polaři jdou na pálku a pálkaři jdou do pole chytat.

Vítězem se stává tým, který získá více bodů.Body získává tým na pálce, a to za včasné proběhnutí hráče poslední vymezenou rovinkou, která se nachází po levé straně brännu.

Polaři a chytač se snaží zabránit získávání bodů tím, že se snaží po odpalu pálkaře zachytit odpálený míč a co nejdříve ho dopravit na bränn k chytači, který jakmile míč zachytí, zakřičí BRANN! na znamení ukončení hry.

Po zakřičení BRÄNN! chytačem jsou vyřazeni ze hry všichni pálkaři nacházející se mimo 3 vyznačená území. Vyřazení hráči odchází ze hřiště a zařazují se zpět do zástupu pálkařů.

Naopak pálkaři, kteří se po zakřičení BRANN! nachází uvnitř některého ze 3 vyznačených území jsou "safe" (v bezpečí) a zůstávají v tomto území do následujícího odpalu.

Hra je opět zahájena odpalem pálkaře – pálkaři mohou začít běhat a získávat body až do zvolání BRÄNN!.

Pálkaři nacházející se uvnitř vyznačených území musí pozorně sledovat hru a vyhodnocovat, v závislosti na poloze míče, zda stihnou doběhnout do následujícího vymezeného území před zakřičením BRANN! chytačem. (Například pokud pálkaři stojící ve vyznačených územích vidí, že se odpal podařil a míč se nachází daleko od brännu, mohou vyběhnout a snažit se doběhnout do co nejvzdálenějšího vyznačeného území, popřípadě do koncové rovinky získat bod.)

Pálkaři mohou, v rámci jednoho odpalu, proběhnout libovolným počtem vyznačených území – mohou klidně proběhnout všemi čtyřmi (3 + koncová rovinka) a získat bod.

Pálkaři se mohou do vyznačených území i vracet. Například pokud se hráč rozhodne vyrazit z vyznačeného území do toho následujícího, ale uvidí, že by to pravděpodobně nestihl, může se tedy vrátit zpět do toho, ze kterého vybíhal. Toto se však netýká odpalujícího pálkaře, který vždy musí stihnout doběhnout alespoň do prvního vyznačeného území.

Ve vyznačeném území se může nacházet libovolný počet pálkařů.

Odpal

Za odpal je považován jakýkoli dotek míčku s dřevěnou pálkou, kdy míček po tomto doteku směřuje vždy alespoň trochu dopředu do hřiště. Odpal dozadu je považován za chybný.

Specifické situace

  • Pokud by nastala situace, že všichni pálkaři budou ve vyznačeném území, a nemá tak kdo odpalovat, jde ze hry hráč, který se nachází v nejbližším vymezeném území. Samozřejmě bez získání bodu (situace, jako by byl out – vyřazen z běhu zpět).
  • Pokud jakýkoli polař nebo i chytač zachytí odpálený míč rovnou ze vzduchu, aniž by míč spadl na zem, odpalující pálkař je out a jde ze hry. Ostatní pálkaři však pokračují ve hře a mohou tedy běhat a získávat body, dokud se míč nedostane k chytačovi a ten nezakřičí BRÄNN!.
  • Pálkař má vždy 3 pokusy na odpálení míče. Pokud se mu to ani na třetí pokus nepovede, je out a vrací se zpět na konec zástupu. Odpal dozadu je považován za chybný a tento pokus se započítává mezi 3 povolené pokusy.

Prohřešky

  • Chytač vždy ihned po zakřičení BRÄNN! podává míč pálkaři připravenému na odpališti. Pokud by chytač nebo i polaři očividně úmyslně zdržovali hru, rozhodčí je napomene a pokud by tak činili i nadále, přidělí rozhodčí bod na konto pálkařů.
  • Polaři nesmí nijak bránit pálkařům v běhu. Pokud by taková situace nastala, může opět rozhodčí přidělit bod na konto pálkařů.
  • Chytač se musí vždy nějakou částí těla dotýkat brännu. Za porušení tohoto pravidla může rozhodčí přidělit bod na konto pálkařů.

Skok do dálky z místa 

Každý soutěžící má celkem 3 pokusy, přičemž do výsledného hodnocení se započítává ten nejlepší. Skok se provádí snožmo zpoza vyznačené čáry. Vzdálenost se měří z odrazové čáry k místu dotyku bližší paty.

Skákání přes švihadlo

Skákání snožmo po dobu 1 minuty. Měří se počet přeskoků.

Soutěžící provádí tento pohybový cyklus: 1. stoj spatný, 2. leh na břiše, 3. stoj spatný, 4. leh na zádech, 5. stoj spatný. Sestavu provádí 1 minutu co nejrychleji.

Každá poloha musí být provedena přesně (ve stoji je trup vzpřímený, kolena napnutá; v lehu na břiše se hrudník dotýká podložky; v lehu na zádech se dotýkají paty a lopatky).

Započtení nastává až ve chvíli vykonání celého pohybového cyklu. Způsob přechodu mezi polohami je libovolný. Výsledný výkon je dán součtem správně provedených cyklů v čase 1 minuty. Cvičení lze přerušit, časový limit testu běží dále.

Sprint na 60 metrů

Sprint (60 m nebo člunkový běh při nepříznivém počasí v tělocvičně nebo hale)

Soutěžící ve sprintu má dva pokusy, přičemž do výsledného hodnocení se započítává ten nejlepší. Soutěžící vybíhá na vizuální podnět.

Soutěžící má dva pokusy, přičemž do výsledného hodnocení se započítává ten nejlepší.

V případě nepříznivého počasí se běží v tělocvičně člunkový běh. Soutěžící na hvizd píšťalky vybíhá z polovysokého startu od jednoho kužele, druhý kužel obíhá a vrací se křižmo k prvnímu (aby dráha tvořila osmičku). Po jeho oběhnutí pokračuje znovu k druhému kuželu, toho se jen dotkne a vrací se na start, kde se opět musí dotknout kužele. Kužele jsou ve vzdálenosti 10 m od sebe.

Hod do dálky

Hází se jednoruč kriketovým/tenisovým míčem bez rozběhu zpoza vyznačené čáry. Každý soutěžící má celkem 3 pokusy, přičemž do výsledného hodnocení se započítává ten nejlepší.

Parkour

Soutěžící má jeden pokus na co nejrychlejší zdolání určené dráhy s množstvím různých překážek. Rozhodčí rozhoduje o udělování časových penalizací za nesprávné zdolání jednotlivých překážek. Za nezdolání překážky je penalizace 10 sekund. Za chybné a technicky nesprávné zdolání překážky je penalizace 5 sekund a za drobné zejména technické nedostatky se uděluje penalizace 2 sekundy.

Před startem je vždy provedena ukázka zdolávání jednotlivých překážek.