Ceny kroužků

Školní kroužek volejbalu (4. - 7. třída)

Aktuální školní rok 202/2023 je nastaven na 1.750,- za pololetí školního roku. Cena zahrnuje pronájem sportovišť a lektora.

1.750,- za pololetí 

Školní kroužek Badmintonu (1. - 9. třída)

Aktuální školní rok 2023/2024 je nastaven na 1.500,- za pololetí školního roku.  Cena zahrnuje pronájem sportovišť a lektora.

1.500,- za pololetí

Školní kroužek fotbalu (1. - 3. třída)

Aktuální školní rok 2023/2024 je nastaven na 1.500,- za pololetí školního roku.  Cena zahrnuje pronájem sportovišť a lektora.

1.500,- za pololetí

Školní kroužek pozemní hokej (1. - 5. třída)

Aktuální školní rok 2023/2024 je nastaven na 1.750,- za pololetí školního roku. Cena zahrnuje pronájem sportovišť a lektora.

1.750,- za pololetí

Tanečně pohybový kroužek (1. - 5. třída)

Aktuální školní rok 2023/2024 je nastaven na 1.250,- za pololetí školního roku. Cena zahrnuje pronájem sportovišť a lektora.

1.250,- za pololetí

Akademie miniházené (2. - 5. třída)

Aktuální školní rok 2023/2024 je nastaven na 2.250,- za pololetí školního roku. Cena zahrnuje pronájem sportovišť a lektora, sportovní tričko.

1.250,- za pololetí

Turistika pro radost (žáci, žákyně, absolventi rodiče)

Turistický kroužek je koncipován tak, že výlety nemají pevné termíny, ale jdou dopředu na půl roku plánovány. Cena zahrnuje členský příspěvek KČT, a turistického průvodce. Vstupy si hradí členové na vycházkách sami. Pokud se přihlásí do kroužku celá rodina, jsou členské příspěvky u KČT zvýhodněné. 

1.000 Kč / školní rok

Bonusy pro sportovce

Školský sportovní klub nebyl zřízen za cílem zisku, proto veškeré finanční přebytky jsou určeny pro nákup sportovního oblečení našim členům, jako například speciální a unikátní tričko sportovního klubu, nebo na nákup, či opravy sportovního vybavení.

V rámci klubu

Lektor

Jsme otevření nejen všem dětem, kterým chceme nabídnout optimální sportovní vyžití, ale uvítáme i ochotné sportovce nebo rodiče, kteří by měli zájem předat své sportovní zkušenosti dál, a ve svém volném čase se zapojit do činnosti našeho školského sportovního klubu. 

Nabídka pro zájemce