Atény

Atény - třídy všech ročníků A

Athéňané byli nesmírně zvídaví. Chtěli vždy pochopit, jak určité věci fungují, lékaři se snažili porozumět podstatě nemoci, astronomové pozorovali hvězdy. Vědci jako Aristotelés studovali svět okolo sebe, různé živočichy, rostliny i lidi. Zaznamenávali své myšlenky a položili tak základy moderní matematiky a jiných věd. Filosofové jako Platón a Sókrates si kladli otázky jako například: "Co to je dobrý člověk?" nebo "Jak nejlépe řídit stát?"

Ve sportu pochopitelně vynikali rovněž. Dokázali předběhnout želvu(!) a tím vyvrátili jednu z aporií pohybu od Zenóna z Eleje, který tvrdil, že pokud má želva náskok, musí Achilles překonat nekonečně mnoho polovin vzdálenosti, a tudíž želvu nelze předběhnout. 

Ochránkyní Athén byla bohyně Pallas Ahéna – bohyně moudrosti, proto se stala jejím symbolem sova. Dále Athéna bděla nad statečnými muži, válkami, spravedlností, ale i uměním. Udivovala její socha od Feidia, na kterou použil slonovinu a zlacený plech. Zlatý hrot kopí bohyně prý naváděl lodě do athénského přístavu Pirea, neboť devět metrů vysoká socha byla umístěna na Akropoli.

Tým Atény 4. A.
Tým Atény 4. A.