O nás

Každá myšlenka má svůj příběh. Založení "školského sportovního klubu Základní školy Praha – Kbely" (dále ŠSK), bylo spontánní a bylo jednou z možných řešení snahy učitelů tělocviku využít sportovní kapacity školy ve prospěch dětí, kterým v současné době jednak ubývá prostoru pro spontánní pohybovou aktivitu a jednak pomoci minimalizovat důsledky omezení pohybu v COVID-19 protipandemických opatření.

Základní lidská vlastnost je pohyb. U dětí to platí dvojnásob, neboť součástí školského vzdělání je i rozvoj pohybové aktivity, která jde ruku v ruce nejen s inteligenčním rozvojem, ale také předchází zdravotním komplikacím. Pohyb podporuje prevenci před poškozením pohybového aparátu, vyplavení endorfinů po tělesné námaze způsobuje euforické reakce, dobrou náladu a pozitivní psychický stav dítěte.

Při hledání cesty, jak potenciál školy maximálně využít v konečném výsledku vedlo k založení pobočného spolku Asociace školních klubů při základních a středních školách dne 29. srpna 2022. Nápad a realizace to byla spontánní a rozhodnutí podepsat přihlášku bylo v daný moment okamžité. Za předsedu klubu byl na místě zvolen Mgr. et Mgr. Dušan Hrazdíra, za členy výboru pak Mgr. Lucie Ajchlerová a Mgr. Anna Rezková, DiS. 

Školský sportovní klub Základní školy Praha – Kbely je registrovaný pod číslem klubu PHA1920.

Filosofie školních sportovních kroužků

Nejsme sportovní klub v pravém slova smyslu. Ač máme v názvu slovo klub, naší snahou je jednak rozpohybovat děti, a jednak jim dát možnost volnočasového pohybu mezi kamarády bez nutnosti mít za povinnost se účastnit víkendových zápasů. Spousta dětí se chce jen hýbat. Zahrát si, být v sociálním prostředí, ve kterém se cítí komfortně, pobavit se se spolužáky a zároveň se naučit něčemu novému. 

Pouze v případě, že bychom získali mnohem více dětí, které by se rozhodly hrát na výkon, změníme schéma tréninků, přihlásíme se do pravidelných soutěží konkrétního svazu, ale není to naším primárním cílem. Děti si ve svém volném čase nedokážou sami hrát protože buď nemají kvůli novým zástavbám kde, nebo jim nevyhovuje výkonnostně zaměřený sportovní oddíl. Proto chceme dětem nabídnout organizovanou sportovní volnočasovou - spontánní -  aktivitu.

Děti se do sportovního kroužku hlásit průběžně po celý rok, mohou navštívit i sporty, do kterých svou přihlášku nedaly, ale jsou členy našeho oddílu.