Mykény vítězi Kbelské Olympiády dětí a mládeže

Když se sportoviště vylidnila, a výsledky byly zapsány, v pátek 2. června 2023 se na hřišti s umělým povrchem Spartak Kbely, stejně jako v pondělí, sešla celá škola, aby vítězové převzali poháry za první místo. Než se tak stalo, uskutečnil se Exhibiční zápas Padlých andělů s Bohy, respektive žáci a žákyně devátých tříd odehrály zápas v brännbalu s učiteli tělocviku, ale na soupisku se dostali i jazykáři, elementaristky, zeměpisář i paní ředitelka.

Duel to nebyl jednoznačný, ale vyhráli Bohové 31:24, zejména díky menšímu počtu autů v poli. Celá škola byla rozmístěna po obvodu hřiště, a pro skandování nebylo téměř slyšet křik Brännera, který končil a zároveň zahajoval další oběh.

Po uvítání čestných hostů, mezi které patřili naše fotbalové reprezentantky a internacionálky Irena Martínková a Eva Bartoňová, ale i reprezentační a olympijský šermíř Jiří Beran nastoupili na pódium naši malí reprezentanti, kteří vyhráli 24. ročník fotbalového turnaje McDonald´s cupu: Mikuláš Čech 3. E., Daniel Křivák 3. E., Tomáš Arabasz 3. E., Dominik Paur 2. A., Jan Rožnovský 3. E., Tobiáš Němec 3. B., Magda Kovářová 3. E., Sebastian Brunner 3. A., Tomáš Křenek 3. C.. Obdrželi Čestné uznání a krásný dort.

Hlavní bod dne však bylo vyhlášení vítězů. Po sečtení bodů postupně poháry vytištěné na 3D tiskárně přebírali pouze pohár za první místo třídní učitelé:

1. ročník Korint,
2. ročník Mykény,
3. ročník Mykény
4. ročník Atény
5. ročník Korint
6. Ročník Mykény
7. ročník Sparta
8. ročník Atény.

Celkovým vítězem se staly Mykény!

Cenu si převzal třídní učitel padlých andělů z 9. D., Pavel Richter. Třída se o své mladší spolužáky starala.

Rovněž byly rozdány ceny za:

Fair play, kterou získala Soňa Steklá, třídní učitelka 5. A.

Bojovnice Olympiády Terezka Nováková 6. D., která hned první den Ollmpiády odešla domů zraněná.

Čestný pohár odvahy, neboť  ředitelka Základní školy Eva Kulichová nám dovolila Olympiádu uskutečnit i přes to, že to vypadalo na první pohled všelijak a z jednoho projektového dne se vyklubal celý týden.

Poslední pohár získal tým Bohů, který zvítězil nad padlými anděli.

Olympijská vlajka se slavnostně předala řediteli Sport Česká Lípa, příspěvkové organizaci Ing. Jiřímu Češkovi, který v následujícím týdnu organizuje Olympiádu dětí a mládeže mezi třemi základními školami v České Lípě. Oheň pohasl, za zvuku státní hymny se stáhla státní vlajka České republiky a jen emoce, zážitky a vzpomínky zůstanou.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří sportovali čestně, zodpovědně, a dali do toho vše! Velké poděkování rovněž patří devátým třídám, které organizátorům pomáhaly s přesuny dětí na sportoviště, pomáhaly měřit výkony a zapisovat výsledky, a hodnotili umělecké soutěže. Týden to byl náročný, to co zůstalo pro obyčejného diváka skryto, ještě náročnější.

V pátek ráno vše skončí

Soutěže jsou skončeny, výsledky sečteny. V pátek ráno bude Olympijský oheň uhašen a symbolická štafeta her předána do České Lípy. Ranní závěrečný ceremoniál oficiálně začně exhibičním zápasem Bohů (učitelů) a padlých andělů (žáků z devátých tříd v brännballu. Soupisky obou týmů jsou velice zajímavé:

Soupiska Bohů:

Coach: Dušan Hrazdíra
Umpire: Jakub Zalubil
Rozhodčí na metách: Lucie Rokosová, Lucie Havelková, Martin Korenčík, MIchal Podgrabinský
1. Lucie Ajchlerová   
2. Michal Nebeský
3. Anna Rezková       
4. Miroslav Jíra
5. Eva Kulichová     
6. Filip Houštecký
7. Kateřina Škořepová   
8. Michal Podgrabinský (Pole), Jan Gerhard (pálka)
9. Michaela Kyselová     
10. Leoš Tuček
11. Lucie Kalčíková     
12.Martin  Bosák
Náhradníci: Lucie Havelková, Jan Gerhardt, Martin Korenčík, Michal Podgrabinský

Soupiska Padlých andělů

1. Jakub Jůna
2. Viktor Felt
3. Václav Novotný
4. Michal Valina
5. Vítek Vodrážka
6. Danny Kalous
7. Charlottr Dragonová
8. Lucie Zábranská
9. Ivana Conyncová
10. Adéla Stránská
11. Eliška Mikulová
12. Silva Didiová
Náhradníci: Daniel Džurman, Dominik Šátek, Adam Milota.

na stránce uměleckých disciplín si můžete prohlédnout obrázky z výtvarné soutěže
na stránce uměleckých disciplín si můžete prohlédnout obrázky z výtvarné soutěže

Po vyhlášení prvních míst a celkového pořadí se vrátíme do tříd plni dojmů a zážitků :-)

Středa ve znamení individuálních disciplín

Brännball se ve středu nehrál, a celý den byl věnovaný parkouru, uměleckým disciplínám, sprintu na 60 m a hodu do dálky. Ne všechny třídy tyto disciplíny absolvovaly, zítra je absovují sportovci, na které dnes nebyl čas a kromě toho odehrají se zbylé zápasy v Brännballu. V hale, aby se turnaje stihly, budou dokonce dvě hřiště! 

Zároveň bude zítra ve čtvrtek i jedna teoretická disciplína, a to ve večerních hodinách od 18.00 v jídelně staré budovy, kde nám studenti z Vysokoé školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o budou prezentovat přednášku na téma Zdravá strava a zdravý pohyb dětí. Na přednášce by se všichni zájemci měli dozvědět o základech výživy, v čem spočívá rozdílnost mezi stravováním dětí a dospělých a jakou úlohu v jejich dospívání a poznávání světa hraje pohyb, respektive sport. 

Všichni jste srdečně zváni, zejména ti, co večeří brambůrky a žízeň hasí Coca-Colou...

Úterní den plný soutěží a emocí

K již rozehrané kolektivní hře Brännball se dnes dostalo i na individuální soutěže. Skok do dálky z místa, Jacíkův test a skákání přes švihadlo. Zároveň se uskutečnilo první kolo vyhodnocení výtvarné a umělecké soutěže a věru byl dnešní den náročný. Nicméně zvládlo se vše podle plánu a velkou poklonu získávají všichni deváťáci, kteří pomáhají s doprovodem soutěžících na sportovní kolbiště, při zapisování a vyhodnocování výsledků, včetně koučování týmu v Brännballu.

Některé z prací výtvarné soutěže
Některé z prací výtvarné soutěže

Duely v Brännballu mají nevídaný emotivní zážitek. Když tuto hru tělocvikáři učili a trénovali s dětmi, doufali, že to nevypustí. Ale opak je pravdou. Nevídané tempo hry, vysoké nasazení nasazení, kdy jdou zejména vyšší ročníky až "na krev" je signálem, že exhibiční zápas v pátek po ukončení Kbelské Olympiády dětí a mládeže nebude rozhodně procházka růžovou zahradou a že to Bohové nebudou mít lehké. 

Bez našich deváťáků a pozitivního přístupu všech by Olympiáda nemohla probíhat tak hladce!
Bez našich deváťáků a pozitivního přístupu všech by Olympiáda nemohla probíhat tak hladce!

Ve středu budou zahájeny další soutěžní disciplíny, jako je například Běh na 60 metrů, hod do dálky, Parkour. A pamatujte, každý bod se počítá. 

Zahájení Kbelské Olympiády dětí a mládeže

Není malých cílů, a jen ten, kdo se nevzdá dosáhne úspěchu. Ať to řekl kdo to řekl, dnes toto sousloví ožilo v podobě zahajovacího ceremoniálu a úvodních sportovních střetnutí. Kbelská Olympiáda dětí a mládeže byla zahájena proslovem Kbelské "císařovny fotbalu" Evy Haniakové, která svou zdravicí zahájila ve slunečném počasí na hřišti Spartak Kbely s umělým povrchem Olympijské hry. 

Pochopitelně, že nechyběla hymna Olympiády dětí a mládeže, vytažení vlajek, a dalších zdravic v podání dvou fotbalových ženských hvězd Franny Černé a Lucie Martínkové, reprezentantek, které dorazili na místní sportovní areál, považte, že Lucie i s berlemi. 

Olympijsý ohen zapálil Český plavec a Olympionik, držitel mnoha českých rekordů Jan Micka, a slib sportovců a rozhodčích za všechny složili David Holzer a Beáta Švecová. Zahájení slovně doprovázeli naši tělocvikáři Lucie Ajchlerová a Miroslav Jíra.

Po skončení oficiálního ceremoniálu nemohla chybět autogramiáda hostů a nakonec se někteří žáci vydali na sportoviště zahájit první soutěže, a jiní do tříd, kde plnili program projektového dne. První den byl náročný, ale skončil na čas podle plánu. Více fotografií naleznete ve fotogalerii a průběžné pořadí se každý den aktualizuje

Beseda na téma zdravá strava a pohyb dětí  

Sportovec nejen pohybem je živ...                                                                                         25. května 2023

Ve spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o se ve čtvrtek 1. června 2023 uskuteční od 18.00 hod. ve školní jídelně na staré budově prezentace na téma Zdravá strava a zdravý pohyb dětí. Na přednášce by se všichni zájemci měli dozvědět o základech výživy, v čem spočívá rozdílnost mezi stravováním dětí a dospělých a jakou úlohu v jejich dospívání a poznávání světa hraje pohyb, respektive sport. Všichni jste srdečně zváni.

Stručný rozpis pro Olympijský týden

Jízdní řád od pondělí do pátku                                                                                                 24. května 2023

PONDĚLÍ 29. 5. projektový den

8:00 – 10:00 Slavnostní zahájení (všichni)

  • Každá devátá třída bude mít na starost své město, svůj ročník. Proto časového harmonogramu budou postupně opouštět školu a pěšky se přesunou na hřiště. Každý deváťák bude mít nápis týmu, např. Atény 3. A. stačí z kartonu. Postupně dojdou do svého prostoru tak, že se plní třídy od krajů. Volný průchod je prázdný.

7:55 vyjdou ze svých tříd žáci A
8:03 vyjdou ze svých tříd žáci D
8:10 vyjdou ze svých tříd žáci B a E
8:17 vyjdou ze svých tříd žáci C a F
8:30 jsou všichni na svých místech - hřiště bude označeno.

  • Žáci jsou v botách, nepřezouvají se. Vychází se dvěma východy – třídy na staré budově přes recepci, třídy z nové budovy přes východ u tělocvičny

10:00 – 12:45

  • sportovní turnaje viz harmonogram pondělí (6.roč, 7. roč. brannball, individuální sporty 5. roč a 8. roč.) a výtvarná, recitační a hudební soutěž

10:00 – 11:40 / 12:35

  • práce ve třídách pod vedením třídních učitelů – příprava erbů měst, vlajka, nácvik hudebního a recitačního vystoupení a dodělá í děl pro výtvarnou soutěž

Oběd – viz rozpis jídelen pro projektový den

ÚTERÝ 30. 5. – ČTVRTEK 1. 6.

8:00 – 13: 40

  • viz rozpis turnajů na brannball a individuální sporty, výtvarná, recitační a hudební soutěž

PÁTEK 2.6.

8:00 – 10:00 Slavnostní zakončení včetně exhibičního zápasu v Bännballu mezi Bohy a padlými anděli

10: 00 – výuka dle rozvrhu

Padlí andělé si berou patronát nad třídami

Deváťáci jsou neodmyslitelnou součástí her,                                                                                    20. května 2023

Padlí andělé v černých trikách budou provázet všechny sportovce jednotlivých měst po ročnících. Budou mít na starost umělecké soutěže a mají na svých bedrech velkou míru zodpovědnosti. Každá třída si rozepsala jména ke každému ročníku a stali se tak patrony, které budou pomáhat při sportovních soutěžích. 

Soupisky sportovců jsou evidovány a základní snahou Bohů je, aby se her zúčastnily všechny děti. Proto se mohou zapsat jak do sportovních tak i uměleckých disciplín. Je pochopitelné, že se objeví situace, kde to nelze jinak udělat, a někteří žáci se z´účastní i ve dvou soutěžích.

Prvotní informace

Vážení žáci a žákyně, milí rodiče,                                                                                                        12. května 2023

na naší škole je pravidlem, že každý měsíc pořádáme projektový den na konkrétní téma. Pochopitelně, že po přírodovědných a humanitních oborech, po vzoru kalokagathií (moudrý rozumem, silný svaly), zákonitě přichází na řadu sportovní projektový den. Vzhledem k tomu, že téma sport si vzali na starost naši tělocvikáři, kteří nejsou žádní troškaři, neuskuteční se sportovní klání v jednom dni, ale rovnou budeme sportovat celý týden.

Kbelský Olympijský týden se uskuteční od 29. května do 2. června a bude probíhat v rámci vyučování, a v duchu Olympijských her včetně zahajovacího a závěrečného ceremoniálu se zapálením Olympijského ohně. Konkrétní časový harmonogram soutěžních disciplín dostanou jak žáci, tak učitelé včas, ale již nyní je potřeba připravit podmínky, aby se ve spolupráci s Vámi naše Kbelská olympiáda uskutečnila bez velkých problémů.

• Soutěžit budeme jak ve sportovních, tak i v uměleckých disciplínách.
• Sportovní disciplíny budou kolektivní a individuální
• Kolektivní sport jsme vybrali Bränball. Je to sport, který již nyní na hodinách tělocviku hrajeme a trénujeme, tým bude složen z 6 dívek a 6 chlapců, budeme hrát s mírně upravenými pravidly viz příloha.
• Individuální sporty se uskuteční konkrétně ve skoku přes švihadlo 1 min, skoku do dálky z místa snožmo, hodu do dálky (tenisák 1. stupeň, kriketový míček 2. stupeň) z Jacíkova testu 1 min (https://youtu.be/CzYazbUY6lM), sprintu na 60 metrů a absolvování parkurové dráhy.
• Výběr sportovců do jednotlivých individuálních disciplín má však jednu důležitou podmínku. Z každé třídy bude vybrán vždy jeden kluk a jedna holka, a musí soutěžit jen v jedné disciplíně. Naší snahou je zapojit pokud možno všechny děti, nejen ty talentované. (Jeden sportovec nesmí soutěžit ve dvou disciplínách.)
• Umělecké disciplíny jsou: Výtvarná soutěž, pěvecká soutěž a recitační soutěž
• Žáci a žákyně nebudou soutěžit jen za sebe, ale hlavně za jednotlivá starořecká města. Soutěže budou sice probíhat po ročnících, ale zároveň se výsledky budou započítávat do celkového hodnocení měst.

• Rozdělení tříd do měst bude následující:
    o Atény – třídy A
    o Sparta – třídy B, E
    o Korint – třídy C, F
    o Mykény – třídy D
    o Bohové – tělocvikáři
    o Padlí andělé – žáci 9. tříd, kteří budou organizovat a pomáhat při soutěžích

• Aby se sportovci navzájem poznali, chtěli bychom Vás všechny poprosit o zajištění dresů, které budou spočívat pouze v barvě libovolného trička; triko může mít na sobě nápisy, ale musí být zřetelná konkrétní barva přiřazená městu, a která odpovídá jednotlivým barvám Olympijských kruhů:
    o Atény – žlutá trika
    o Sparta – červená trika
    o Korint – modrá trika
    o Mykény – zelená trika
    o Bohové – bílá trika
    o Padlí andělé – černá trika

• Když dokážou děti chodit v triku svého města celý týden, bude to třešnička na dortu…
• Zahajovací i závěrečný ceremoniál se uskuteční na hřišti Spartak Kbely se souhlasem a podpory oddělení Olympiády dětí a mládeže Českého olympijského výboru.
• Kbelský Olympijský týden organizuje Základní škola Praha-Kbely ve spolupráci s Bohy ze Spolku rodičů a přátel školy (SRPŠ), našich devátých tříd a školským sportovním klubem.
• V rámci Kbelské Olympiády dětí a mládeže budeme mít snahu zorganizovat i přednášky pro rodiče a další zájemce na téma zdravý životní styl (správná výživa, kompenzační cvičení, prevence úrazů a podobně).

Doufáme, že se Olympijský týden bude líbit nejen dětem, ale i fanouškům a příznivcům sportu a zdravého životního stylu. 

PS: Během Kbelské Olympiády dětí a mládeže bychom Vás rádi požádali, v duchu Olympijské tradice, aby utichly v rodinách a ve třídách všechny spory a hádky.