Průběžné výsledky Teribear

26.09.2023

Konečvýsledky Teriberar 

Jak si třídy vedou lze vidět v tabulce, kterou doplňujeme podle toho, jak dostaneme hlášení o běhu nebo procházce. V tabulce jsou pouze registrované třídy.


Pedagogický sbor

aktuální pořadí     učitelé      č. registrace      kilometry
          1.                                          458                200

I. stupeň (0. - 5. třída)

aktuální pořadí      třída      č. registrace      kilometry
            1.                 5. D             457                    354   
            3.                 4. E             473                    227
            7.                 4. D             616                    36
            5.                5. C             596                    48
            4.                 2. C             577                    141
            11.                 3. B             687                    19
            10.               4. A              688                   20
            2.                 3. D              531                    288,46
            9.                 5. F              689                   30
            8.                 5. B              690                   34
            6.                 4. B              691                   39
            13.                3. C             662                    16
            12.                 3. A            661                    18


II. Stupeň (6. - 9. třída)

aktuální pořadí    třída     č. registrace          kilometry
           1.                7. C          255                       158,37
           8.                7.B          684                         22
           8.               7. A          685                        22
           7.                6. C          686                       24
           4.                6. A        668                         43,75
           2.                8. B         638                         85
           6.                 8. C        643                        37
           3.                7. D        637                         148
           5.                6. D        650                        60