Zajímavosti antických měst

06.06.2023

V pondělí 29. května 2023 na naší škole začíná Kbelská Olympiáda dětí a mládeže. Každé třídy mají status města Athén, Sparty, Korintu nebo Mykén. Jejich historie je v mnoha směrech nesmírně zajímavá. 

Mykény

Vešly do dějin jako město krvavé a zlaté. Přídomek krvavé svědčí o vyhraných válkách, které obyvatelé vedli. Zlaté pak potvrdil známý archeolog Heinrich Schliemann, který za Lví branou objevil velké množství zlatých předmětů – zlatých pohřebních masek a dvoustěnných pohárů s reliéfy. Hroby byly doslova obloženy zlatem. A proč Lví brána? Tu přece střeží dva lvi, pravděpodobně první sochy starověkých Řeků. Udivují i obrovské kvádry mykénských hradeb, o kterých se lidé domnívali, že je nemohli stavět lidé, ale obři – Kyklopové.

Athény

Ochránkyní Athén byla bohyně Pallas Ahéna – bohyně moudrosti, proto se stala jejím symbolem sova. Dále Athéna bděla nad statečnými muži, válkami, spravedlností, ale i uměním. Udivovala její socha od Feidia, na kterou použil slonovinu a zlacený plech. Zlatý hrot kopí bohyně prý naváděl lodě do athénského přístavu Pirea, neboť devět metrů vysoká socha byla umístěna na Akropoli.

Sparta

Děti ve Spartě byly vedeny ke sportu a tělesné zdatnosti. Vynikaly i tím, že byly otužilé a střídmé v jídle. Chlapci chodili bosky. Kůže na chodidlech jim ztvrdla, lépe pak snášeli dlouhý pochod. Dochovaly se zprávy o tom, že chlapci před zařazením do vojenské družiny skládali těžkou zkoušku. Museli se vzdálit od své skupiny, nedostali žádné jídlo. To si museli nezpozorováni nikým opatřit krádeží. Tato zkušenost se jim hodila na území nepřítele.

Korint

Zbohatl na obchodu s keramikou. Obyvatelé se účastnili trojské války, ale proslavili se i v bitvě u Salamíny. Řecké sloupy se liší svým zdobením a každý z nás si asi ze školy pamatuje, že nejkrásnější je hlavice sloupu korintského. Podle legendy její námět převzal umělec z hrobu malé holčičky. Maminka jí nosila na hrob květiny, které ukládala do koše. Právě květiny a listy, které prorůstají z koše ven, tvoří úchvatný motiv hlavice korintského sloupu.